Personlig assistans

Vi har hjälpt personer i behov av assistans i över 20 år. Varje individ har en unik assistans.
Med öppen dialog och hög kompetens hjälper vi dig att få en bättre vardag. Som ditt assistansbolag ger vi dig
Omtanke  >  Kvalité  >  Säkerhet

Personlig assistans med LaVita

Vi förstår att personlig assistans är en viktig del av att uppnå självständighet och goda levnadsvillkor för personer med omfattande funktionshinder. Vårt mål är att hjälpa dig att leva ett så självständigt och fritt liv som möjligt.

Med hjälp av våra personliga assistenter kan du få stöd med allt från grundläggande behov som att tvätta och klä dig, äta och kommunicera, till mer personliga behov som fritidsaktiviteter, träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, utöva föräldraansvar, hushållsarbete och vara delaktig i samhället med mera.

På Lavita har du alla möjligheter att utforma assistansen efter dina individuella behov och önskemål. Du väljer själv i vilken utsträckning du vill vara delaktig i hur vi utformar din assistans.

Kontakta oss idag för mer information om våra personliga assistanstjänster och hur vi kan hjälpa dig att leva ett mer självständigt och meningsfullt liv. Vi ser fram emot att höra från dig.

Enkelt att byta assistansbolag

LaVita assistans AB erbjuder en smidig och enkel process för att bli kund hos oss eller om du önskar byta assistansbolag.

Vi har professionell och erfaren personal som är tillgänglig för att hjälpa dig genom hela processen. Valet av assistansbolag är ett viktigt beslut, vi erbjuder personliga möten och juridiskt stöd. Vi finns här och ger dig den hjälp du behöver. 

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig. Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss på: LaVita Assistans AB
Tel: 08-580 211 90, info@lavita.nu

Assistansanordnare där du finns

LaVita assistans har tillstånd från IVO att bedriva assistans i hela landet. Kontakta oss eller besök ett av våra kontor i Jakobsberg, Malmö eller Örebro.

Barnassistans

Om du som förälder känner att du skulle behöva extra stöd och hjälp med ditt barns funktionsnedsättning, kan barnassistans vara en lösning för dig. Ditt barn kan ha rätt till assistansersättning om hen har en funktionsnedsättning.

Om behovet av personlig assistans överstiger 20 timmar per vecka för att klara de grundläggnade behoven ansöker du hos Försäkringskassan. Om ditt barn behöver personlig assistans för grundläggande behov i högst 20 timmar per vecka, ska ansöka skickas till din kommun. Kommunen kan också hjälpa till med annat stöd till barn med funktionsnedsättning. Ta hjälp och få stöd med ansökan av oss på LaVita. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Grundläggande behov:

  • andning
  • personlig hygien
  • att äta och dricka
  • av och påklädning
  • kommunikation med andra
  • stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning
  • stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd 

Personkrets 1, 2, 3

Personkrets 1, 2 och 3 är tre olika grupper som har rätt till stöd och hjälp. De är definierade utifrån vilken typ av funktionsnedsättning och vilka behov av stöd och hjälp de har. LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) har som syfte att människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Personkrets 1 omfattar bland annat personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2 omfattar personer med betydande och varaktigt begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3 omfattar personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Bli kund hos Lavita

Vill du ha en personlig och flexibel assistanslösning som är skräddarsydd efter dina behov och önskemål? Då är vårt assistansbolag det självklara valet för dig!

Vi förstår att varje kund är unik och har olika behov och önskemål. Du får tillgång till en personlig assistent som hjälper dig med det du behöver för att leva ett självständigt och aktivt liv.

Hos oss kan du också vara säker på att vi arbetar transparent och professionellt. Vi följer alla lagar och regler som gäller för assistansbranschen.