OM OSS

LaVitas värdegrund och vision

“Lavita är den värdegrundsbaserade flexibla arbetsgivaren med engagerade arbetstagare där kundens behov och LSS-reformens andemening alltid är utgångspunkten”.

Vi strävar efter att ge våra kunder den bästa personliga assistansen genom att fokusera på våra värderingar: Respekt, Tillit och Kvalitet.

Vi strävar efter att bli ditt förstahandsval genom att erbjuda en personlig assistans som är skräddarsydd efter kundens behov och önskemål. Vi vill skapa en trygg och säker miljö där du får en normal vardag som är anpassad efter livsstil och behov. 

Vi strävar efter att vara lyhörda för feedback och ständigt förbättra vår service för att möta förväntningar och behov.

  • Respekt: Vi respekterar våra kunders integritet och önskemål. Vi lyssnar aktivt och försöker alltid sätta oss i deras skor för att förstå deras behov och önskemål.
  •  
  • Tillit: Vi bygger förtroendefulla relationer med våra kunder och deras anhöriga. Vi är pålitliga och strävar efter att alltid vara där för dem när de behöver oss.
  •  
  • Kvalitet: Vi strävar efter att leverera den högsta kvaliteten av personlig assistans. Vi utbildar våra assistenter regelbundet och säkerställer att de har den kompetens som krävs för att möta våra kunders behov.

Tidslinje

Hållbarhet

Vi på LaVita assistans strävar efter att bidra till en mer hållbar framtid genom att ha ett miljövänligt och socialt ansvarsfullt synsätt i allt vi gör.

Som tjänsteföretag tillhör vi inte den typen av företag som gör störst miljöavtryck men allt räknas och
därför ser vi det som en viktig uppgift att göra vad vi kan – här och nu. Här är en del av det vi gör för
att minimera vår negativa miljöpåverkan:

Våra tjänster levereras digitalt i så stor utsträckning som möjligt. Även kundavtal och andra avtal hanteras digitalt. Det digitala arbetssättet är miljövänligt och innebär ett minimum av
papperskonsumtion och ett avsevärt minskat resande.

De programvaror som vi använder är moln-/webbaserade och designade för digitala processer med t ex faktura- och kvittotolkning, användning av appar och webb och digital inlämning av årsredovisningar och deklarationer.

Vi byter löpande ut alla ljuskällor till LED.

Våra tjänsteresor sker när det är möjligt till absolut största del med tåg i stället för bil/flyg.

Vi källsorterar och återvinner allt som är möjligt.

I våra inköp prioriterar vi miljövänliga och rättvisemärkta produkter.

Vi är särskilt måna om andra människor, såväl kunder som medarbetare och andra.
Här är något av det vi gör för att ta vårt sociala ansvar:
 – I vår verksamhet utgår vi från gällande skattelagstiftning och övriga lagar. Vi håller oss uppdaterade kring och arbetar löpande för att efterleva myndigheternas regelverk.

 – Vi har en organisation som utgår från ett demokratiskt och jämställt synsätt.

 – Vi jobbar för att motverka stress hos våra medarbetare och minska sjukskrivningar. Löpande kompetensutveckling och utbildning för våra medarbetare.

 – Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen för att hjälpa långtidsarbetslösa till ett jobb

Det vi gör ska vara såväl lönsamt som hållbart, både för oss och för våra kunder. Här är en del av det vi gör för hållbara affärer:
 – Vi ser hållbarhet som en självklar och nödvändig förutsättning för vår verksamhet och arbetar
därför med hållbarhets-frågan i alla delar av kedjan

 – Löpande utvärdering av vårt arbete genom t ex dialog med kunder och intern kvalitetssäkring.

 – Vi står på egna ben och har de resurser som behövs för den verksamhet vi bedriver.

Miljöpolicy

Vi åtar oss att följa vår miljöpolicy och kontinuerligt förbättra vår prestation genom att utbilda våra assistenter och arbeta tillsammans för att minska vår miljöpåverkan. Vi vill bidra till en mer hållbar framtid för våra kunder, samhället och planeten och är stolta över att vara en del av en positiv förändring.

LaVitas hållbarhetsarbete innebär att vi tar ansvar för den energi och resursanvändning, transporter samt avfall och inköp som görs i verksamheten.

Det innebär bland annat att gällande regler på miljöområdet alltid ska följas. Varor och material som kan medföra miljö- och hälsorisker ska undvikas.
I vår resepolicy uppmanas ledare och medarbetare att resa klimatsmart. Syftet är att minimera våra
resors miljöpåverkan.
I de fall webbmöten eller dylikt kan ersätta fysiska träffar så uppmanas medarbetare att välja detta
för att undvika onödiga resor.

Under 2021 togs beslut att medarbetarna i större utsträckning har
möjligheten att fortsätta arbeta på distans från kontoren. Då omställningen kommer att fortgå i
framtiden bidrar det till att öka den positiva effekten av klimatförändringarna.

På kontoret strävar vi efter att jobba resurseffektivt för att minska miljöpåverkan och kostnader när det kommer till elförbrukning. Vi källsorterar restprodukter och sopor i så stor utsträckning det är möjligt.

Medarbetare och brukare förväntas välja det mest miljövänliga och hållbara alternativet vid inköp och resor.

Våra medarbetare

Robert Metz

Kundansvarig / IT-ansvarig

Per Torstensson

Verksamhetschef

Lyly Hoa Dang

Ekonomi

Namn

Kundansvarig

Namn

Kundansvarig

Namn

Kundansvarig

Namn

Ekonomi

Namn

Jour

Anicette

Jour