KUNDZON

AIAI

Vi på LaVita använder AIAI som är ett användarvänligt verksamhetssystem för personlig assistans.

Jour

LaVitas jourtjänst kan tillhandahålla akutassistans och hantera brådskande ärenden.

Vi vill upprätthålla högsta möjliga nivå av kundservice genom att alltid tillhandahålla omedelbar och kvalitativ support till användare som har problem med assistanstjänsterna.

Journummer
Telefon: 08-580 211 50

Öppettider
Alla dagar, dygnet runt

Behöver du juridiskt stöd?

LaVita kan hjälpa till med juridiskt stöd i frågor som rör personlig assistans. Det kan till exempel handla om att överklaga beslut från Försäkringskassan eller att få rådgivning om vilka rättigheter man har som assistansberättigad. Att ha tillgång till juridiskt stöd kan vara viktigt för att säkerställa att man får det stöd man behöver och har rätt till.

Försäkringskassan och LSS

Försäkringskassan är en svensk myndighet som bland annat ansvarar för att betala ut bidrag och ersättningar till personer som behöver stöd i sin vardag på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålderdom. LSS, eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en svensk lag som reglerar vilket stöd personer med funktionsnedsättningar har rätt till från samhället. LSS omfattar bland annat personlig assistans, boende och daglig verksamhet.

Frågor och svar

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är en insats som ges till personer med funktionsnedsättningar och innebär att en assistent hjälper till med olika uppgifter i vardagen, till exempel att klä på och av sig, äta, duscha och ta mediciner.

Vad är en ledsagare?

En ledsagare är en person som följer med en person med funktionsnedsättning och hjälper till att ta sig från punkt A till punkt B, till exempel till en läkarmottagning eller en aktivitet.

Vilket juridiskt stöd kan ni erbjuda?

Vilket juridiskt stöd kan ni erbjuda? Vi kan erbjuda juridisk rådgivning och stöd i frågor som rör personlig assistans, till exempel vid överklagan av beslut från Försäkringskassan.

Vilka typer av funktionsnedsättningar kan ni ge stöd till?

Vi kan ge stöd till personer med olika typer av funktionsnedsättningar, till exempel fysiska funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller syn- och hörselskador.

Hur ansöker jag om personlig assistans?

Du kan ansöka om personlig assistans hos din kommun eller direkt hos Försäkringskassan. Vi kan hjälpa dig med ansökan och processen kring personlig assistans.

Hur vet jag vilket stöd jag behöver?

Vi kan göra en behovsbedömning och hjälpa dig att ta reda på vilket stöd som passar dig bäst.

Vilka tjänster erbjuder ni utöver personlig assistans?

Utöver personlig assistans och ledsagning erbjuder vi även juridiskt stöd.

Har ni några lediga assistenttjänster?

Vi har ibland lediga assistenttjänster och du kan kontakta oss för mer information. Här finns våra lediga tjänster: Jobba hos oss

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor. Tveka inte att kontakta oss om du har ytterligare frågor eller vill veta mer om vårt assistansbolag och vad vi kan erbjuda.