Vilka möjligheter erhåller assistansbranschen?

Vilka möjligheter erhåller assistansbranschen?
 
Assistansbranschen fick för ytterligare ett år beskedet att schablonersättningen höjs med stor försiktighet, denna gång med så lite som 1,5%, trots att löften före valet utlovade betydligt mer.
 
Höjningen av schablonersättningen har flera år i rad varit mindre än lönekostnadsutvecklingen inom personlig assistans. Den knappa höjningen skall alltså räcka till löneökningar såväl som till företagens övriga kostnadsökningar i tider av hög inflation och kraftiga prisökningar. Denna negativa spiral av åtstramning gör att mindre till medelstora bolag har ytterst svårt att överleva ekonomiskt, allt utifrån begreppet kvalité och myndigheternas allt högre kravställande.
 
Följden långsiktigt blir att enbart de största bolagen överlever vilket tar bort principen om mångfald och därmed individens möjlighet till ett fritt val. Likaså kan vi ytterligare ett år konstatera att det inte heller i år går att ta steg mot att öka statusen på yrket “Assistent”.
 
Lavita Assistans förutsätter att vår regering delar denna uppfattning och snabbt vidtar åtgärder för att trygga assistansreformen, säger Conny Malmer, VD Lavita Assistans.
 
lavita.nu
Ledsagning

Vad vet du om ledsagning?

Ledsagning är ett viktigt område som syftar till att erbjuda stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättningar, äldre personer eller personer som av andra anledningar

Läs mer
Personlig assistans

På väg in i vuxenlivet?

När en person med funktionsnedsättning blir myndig i Sverige finns det några saker som är bra att ha koll på för att förbereda sig för

Läs mer