På väg in i vuxenlivet?

På väg in i vuxenlivet?

På väg in i vuxenlivet?

På väg in i vuxenlivet?

När en person med funktionsnedsättning blir myndig i Sverige finns det några saker som är bra att ha koll på för att förbereda sig för livet som vuxen.

God man och förvaltare: Som myndig person har man rätt att själv bestämma över sina pengar och sin ekonomi. Om en person med funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp med att hantera sin ekonomi kan man ansöka om en god man eller förvaltare. Det är en person som hjälper till att sköta ekonomin och som tar hänsyn till personens vilja och behov.

Förlängd skolgång och andra studier: Om en person med funktionsnedsättning behöver mer tid för att slutföra sin utbildning kan man ansöka om förlängd skolgång. Detta kan ge mer tid att studera och förbereda sig för arbete eller annan sysselsättning.

Daglig verksamhet: För personer med funktionsnedsättning kan det finnas daglig verksamhet som erbjuder sysselsättning och social gemenskap. När man blir myndig är det viktigt att ta reda på vilka möjligheter som finns i sin kommun eller region.

Arbete samt försörjning: Som myndig person har man rätt att arbeta och försörja sig själv. För personer med funktionsnedsättning kan det finnas särskilda stöd och anpassningar på arbetsplatsen som kan underlätta.

Boende och personlig assistans: När man blir myndig är det viktigt att tänka på var man vill bo och vilket stöd man behöver. Det kan handla om att bo i egen lägenhet, i en gruppbostad eller att bo kvar hemma. För personer med funktionsnedsättning kan det vara aktuellt att kombinera personlig assistans med utökade timmar när man inte längre har föräldrarna som stöd i vardagen.

Ansöka om gruppbostad: Om man vill bo i en gruppbostad är det viktigt att ansöka om det i god tid. Det kan finnas köer och det kan ta tid att hitta en lämplig bostad.

Ekonomiskt stöd: För personer med funktionsnedsättning kan det finnas olika former av ekonomiskt stöd att söka. Det kan handla om bostadstillägg, handikappbidrag eller andra bidrag och ersättningar. Det är viktigt att ta reda på vilka möjligheter som finns och hur man ansöker om stödet.

lavita.nu

Vad vet du om ledsagning?

Ledsagning är ett viktigt område som syftar till att erbjuda stöd och hjälp till personer med ...

På väg in i vuxenlivet?

När en person med funktionsnedsättning blir myndig i Sverige finns det några saker som är bra att ha ...

Vilka möjligheter erhåller assistansbranschen?

Vilka möjligheter erhåller assistansbranschen? Assistansbranschen fick för ytterligare ett år ...

Idas egna berättelse

När jag fick ta del av LaVitas presentation, så kände jag en glad känsla i kroppen. Vilka underbara ...

Intervju med Christer

Christer har haft personlig assistans i sju år. För honom är den personliga assistansen livsviktig. ...