GDPR - vi värnar om din integritet

2018-05-25

I och med att den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) träder ikraft i alla EU:s medlemsländer från  och med den 25 maj 2018, så behöver LaVita uppdatera sina rutiner och arbetssätt vad gäller personuppgifter. Förordningen innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärker dina rättigheter som enskild när det gäller personlig integritet.
 
Du kan vara tryggt förvissad om att LaVita hanterar dina personuppgifter med varsamhet och på ett korrekt sätt. Den nya förordningen innebär ett starkare skydd för dina personuppgifter jämfört med den tidigare.

Information om personuppgiftsbehandling 

LaVita assistans AB behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

LaVita är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med LaVita genom att kontakta oss på info@lavita.nu. Lämnandet av personuppgifter till LaVita är frivilligt, men LaVita behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara kund eller anställd.

De personuppgifter LaVita hanterar sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. Den personuppgiftsbehandling som utförs är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av de eventuella avtal du ingått med LaVita. LaVita har då ett berättigat intresse av att kunna behandla dina personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta kund- och personaladministrationen. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att LaVita ska kunna säkerställa kundernas och de anställdas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i LaVitas IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som LaVita samarbetar med för nödvändig behandling för LaVitas räkning. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

LaVita behandlar dina personuppgifter så länge du är kund/anställd hos oss och så länge det är nödvändigt enligt lag och förordning eller för att kunna uppfylla våra förpliktelser gentemot dig.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@lavita.nu. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

I samband med att du skriver uppdrags- eller anställningsavtal med LaVita bekräftar du att du fått LaVitas integritetspolicy och samtycker till LaVitas hantering av personuppgifter..


Tillbaka

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies